3. 10. 2018

Články z cest – Travel articles

Seznam všech článků – List of all articles


Evropa je vnímána jako jeden ze šesti světadílů, nebo jako západní část Eurasie. Evropa se za samostatný světadíl považuje spíše z historických, kulturních a politických důvodů než z důvodů fyzickogeografických. Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná a zeměpisci se odedávna přou, kudy má přesně vést.


Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie. Vzhledem k pozemnímu spojení Asie s Evropou i Afrikou se někdy rozcházejí názory na to, kudy vést hranici mezi těmito kontinenty.


Amerika se skládá ze tří patrných částí – Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky. Severní a Jižní Amerika jsou považovány za dva samostatné kontinenty. Z geomorfologického hlediska se jedná o souvislou pevninskou masu, která se nachází na třech litosférických deskách


Rozkládá se jižně i severně od rovníku převážně na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány, na východě Indickým oceánem a na západě Atlantským oceánem. Na severu se nachází Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy.


Austrálie je světadíl s nejmenší rozlohou a nejmenší průměrnou nadmořskou výškou. Skládá se z Austrálie, Nové Guineje a přilehlých ostrovů. Nachází se na něm tři státy: Austrálie, Papua-Nová Guinea a Indonésie (zejména provincie Papua a Západní Papua)

Top