Amazonie – venezuelská část

AmerikaComments are off for this post.

You Are Here:Amazonie – venezuelská část

Amazonie – tento svět je skutečným unikátem, svět amazonské oblasti o kterém se píše již po tisíciletí a přesto o něm stále ještě ani zdaleka není napsáno vše. Amazonie je již dnes jak pro pohodlnější turisty, tak i / a to především / pro tvrdé dobrodruhy, kteří dokáží být připraveni snad úplně na vše. Pokud pojedete do této oblasti sami, budete tu poprvé a jedete – jak se říká ,, na vlastní pěst ,, strávíte v této oblasti alespoň měsíc a vše bez úhony přežijete – vězte že na tuto výpravu do své smrti nezapomenete …

Řeka Amazonka je nejdelší a také pravděpodobně nejzajímavější řekou na světě. Její více než 6000 km dlouhá pouť jihoamerickým kontinentem sbírá po cestě stovky a tisíce menších toků, které se v Amazonce rozplynou jako pověstná ,,kapka v moři,,. Žije zde neuvěřitelné množství příslušníků živočišné říše a ještě neuvěřitelnější množství zástupců světové flory. Řeky se zde protínají jako obrovské nekonečné tekoucí provazy a neustále splývají jedna do druhé. Vody řek jsou sice většinou kalné, ale často narazíte i na oblasti, kde je pod vodou viditelnost stejná jako v nejčistším moři. Koupání a samovolné plavání se zde samozřejmě nedoporučuje, pokud nemáte s sebou dobrého a místního prostředí znalého průvodce. Bez průvodce vůbec – pokud člověk amazonskou džungli již sám dobře nezná – je zde jakýkoliv pohyb mnohde dosti riskantní. Potkal jsem několik lidí, kteří amazonskou oblastí projížděli sice sami, ale jak jsem se zmínil, tuto oblast již dobře znali a uměli se zde pohybovat. Nicméně i tak se občas určitým problémům nevyhnuli. Území amazonie je tak obrovské, rozsáhlé a nekonečné, že pokud by měl kdokoliv v úmyslu tuto oblast prozkoumat ,,celou,, bylo by pro to zapotřebí minimálně nekolik let, nemluvě o naprosto pevném zdraví, obrovské výdrži a notné dávce štěstí. Amazonská část se rozkládá na obrovském území Brazílie a zabírá i znatelné území Venezuely a Kolumbie. Dostat se do této oblasti sice není nijak náročnou záležitostí, ovšem po vstupu do tohoto ,,suveréního světa,, se v brzku ze Vámi uzavřou zcela neprodyšně pomyslné dveře civilizačních výdobytků a také mnohdy potřebné odborné pomoci, pokud na tuto potřebu v tom horším případě dojde. Kdybychom třeba chtěli srovnávat asijské podobné oblasti ,,velkých vodních toků,, myslíim, že asi nic podobného ke srovnání s Amazonkou není. Díky velmi obtížné dostupnosti, horku a totální absence civilizace, je dodnes možné vidět to, co se i velmi zřídka natáčí pro televizní kanály. Netknuté indiánsnké vesničky, spoustu neznámých živočišných druhů, fantastické přírodní oblasti, kam se skutečně odváží jen ti největší dobrodruzi. Slýchal jsem v Kolumbii historky, kde se vypráví o množství lidí, kteří se vydali do určité oblasti a od té doby co odešli z posledního ,,civilizovaného bodu,, je již nikdy nikdo nespatřil. Není prý naprosto problém se záhadně ztratit i nedaleko od docela obydlených amazonských měst. Těchto ,,stories,, jsem slyšel také několik a prý jsou ve většině všech případů na vině obrovské a navyzpytatelné vodní toky. Této ,,nedostupnosti,, ovšem hojně využívají protivládní ,,paramilitantní jednotky,, v Kolumbii, jejichž přítomnost je patrná především v těchto oblastech. V každém případě je nutné využívat neustále informací místních lidí, kteří jako jediní mají většinou přesné znalosti o tom, kde se tyto jednotky nacházejí. Ovšem i tak – stojí rozhodně za to se do této oblasti vydat. Atmosféra amazonie je absolutně úžasná a nenapodobitelná. Unikátní je třeba období kdy jsou dlouhotrvající vydatné deště, všechny vodní toky se rozvodní a je možné na kánoích proplouvat běžně korunami stromů, které jsou jinak třeba 30 m. vysoké. Spousty opic a ptactva již výše nemohou a jsou vlastně skoro na stejné výškové úrovni jako vy. Řeky jsou plné rozličných druhů ryb a dají se docela dobře chytat. Oblíbené bává třeba chytání piraní, ale zcela jistě by nebylo dobré v takové oblasti nechtěně spadnout do vody i když samozřejmě není podmínkou, že kde jsou piraně, je vždy životu nebezpečno. Určití domorodci přesně vědí, kde a jak je možné se bez problémů mezi nimi koupat a pravda je, že tyto malé ale pekelně dravé rybky si jich záhadně nevšímají .. také je ovšem druhá pravda a to, že nikdo neví na jakém principu tato ,,vzájemná harmonie,, funguje .

Top