Posts tagged with: Národní parky

Národní parky ve světě

Krugerův národní park – JAR

Jedinečné místo v jižní Arice, kde hlavní roli hraje velmi početná populace africké fauny, která není jinde tak snadno k vidění. Kvalitní infastruktura i vybavenost místních campů, umožňuje skutečně originální podívanou hluboko do pravé africké divočiny … Tento jihoafrický národní park je skutečným unikátem i mezi ostatními národními parky afrického kontinentu. Má především velkou výhodu v tom, že tato obrovská oblast neprocházela mnoha desetiletími občanských válek, které ovšem v jiných afrických zemích byly naprosto běžným

Top