Kapské Město – Cape Town

AfrikaComments are off for this post.

You Are Here:Kapské Město – Cape Town

Těžko popsat toto město, neboť není dostatek slov pro výstižný popis. Nádhera, rozmanitost, kouzelné položení, fantastické moře, místo kde se setkávají dva oceány, připlouvají velryby i velcí bílí žraloci. Kapské město – pohádkový svět na jihu Afriky ….

KAPSKÉ MĚSTO – CAPE TOWN – JAR Vážené dámy, milí pánové, všichni čtenáři a hledači dobrodružství a světových unikátů. Právě jste se dali do čtení článku o městu měst, ,,znovuobjevené Atlantidě,, ztracené v propadlišti dějin, městu a místu, které skutečně na světě pravděpodobně nemá obdoby. Již po celé mé cestě po Jihoafrické Republice, jsem slýchával názory, že Kapské Město je vrcholem cestování, vrcholem pro život a poznání krás tohoto světa … na světě je mnoho nádherných míst a fantastických měst s neméně fantastickou historií, jako je třeba kolumbijská Cartagena, Panamská Panama City, Hong Kong, australské Sydney a mnoho dalších. Včechna Tato města a nespočet dalších jsem již viděl a v mnohých z nich jsem strávil dost dlouhý čas na to, abych je potřebným způsobem poznal. Vytvořil jsem si jakýsi ,,osobní žebříček,, nejkrásnějších měst na světě a dlouho byl neměnný, až do doby, kdy jsem přijel do Kapského Města v JAR. Již přelet nad tímto městem, než letadlo dosedlo na Kapské mezinárodní letiště byl velmi působivý a bylo jasné, že zde bude i pro zkušené cestovatele ,,něco jaksi navíc,,. Těžko někde začít a někde skončit, protože kdekoliv se zde začne i skončí, musí to být výhradně popisováno v superlativech. Kde jinde na světě se setkávají v jediném místě dva oceány, kde můžete na jednom místě vidět velké bílé lidožravé žraloky, pozorovat Kolonie tučňáků a lachtanů, mořských vyder, velryb – Keporkaků a tisícihlavá hejna racků a kormoránů, současně se na jednom místě můžete projít nejkrásnější a největší botanickou zahradou na africkém kontinentu a nevštívit jedno z nejkrásnějších podmořských akvárií světa. Žádné jiné místo na světě nemá notoricky známý ,,Cape of good hope,, – Mys dobré Naděje, místo, které se stalo osudným již stovkám nejrůznějších druhů a typů lodí a místo, které má své neopakovatelné a osobité kouzlo. Ale je toho tu víc, mnohem víc …. Ve výčtu ,,nej,, by se dalo do nekonečna pokračovat. Toto město je skutečně nádherné a bez nadsázky obrovské. Každý den se dá objevovat něco nového, zajímavého a neopakovatelného. Velmi působivé jsou stolové hory, okolo kterých se celé město Jakoby obepíná a zdánlivě snad nemá nikde konec. Nádherné slunečné počasí je na denním pořádku a jen snad občasný velmi silný vítr může být pro někoho nepříjemný, ovšem vzato v úvahu kde se toto město nachází, není přece čemu se divit. Samotná geografická poloha města napovídá o všem. Ve většině všech knih se píše, že kdo přijede do Kapského města, zcela jistě si ho rychle zamiluje a opravdu to tak je. Sama dlouhá Historie tohoto místa je velmi impozantní. Kočovné kmeny nomádů známé jako ,,Khoe San,, byly prvními známými osadníky tohoto kouzelného místa, ještě dlouho před tím, než zde holandsko-východoindická společnost / Vereenigde Oost – Indische Comagnie / založila v roce 1652 svou první osadu. Jistě se tenkrát nikomu z holandských osadníku ani nesnilo o tom, co z jejich osady jednou vznikne. Obchod s otroky byl v té době velmi populární a výnosný a protože na tomto místě nebyl dostatek pracovních sil, holandská společnost si dovážela velké množství otroků z Madagaskaru, Indie, Ceylonu, Malaysie a Indonesie. Toto je hlavním důvodem tolik razmanitému původu obyvatelstva, které se po dlouhá století ,,promixovalo,, do pozoruhodných dnešních barevných i typových formací, což je další zvláštností tohoto města. 150 ti letá vláda holanďanů nad tímto místem, přinesla Kapskému Městu pověst bouřlivé a neklidné – ,,nejstarší a největší putyky moří,, kterou nevynechal snad žádný námořník, který se plavil mezi Evropou a východem. Ovšem o tomto místě samozřejmě věděli i angličané, kteří následně porazili holanďany v roce 1806 v bitvě na Bloubergstrand, což je dnes nádherná, rozlehlá, sněhobílá pláž 25 km severně od Kapského Města a ujali se vlády. Kapské Město bylo i nadále velmi prosperující a to i navzdory zrušení otroctví v roce 1808 a všichni otroci byli následně zrovnoprávněni v roce 1833. Jistý ,,ústup ze slávy,, znamelo objevení nalezišť zlata a diamantů ve středu jihoafrické republiky, kam směřovali tisíce migrantů z celé země. Nicméně Kapské Město si i díky tomu udrželo statut nejdůležitějšího přístavu v zemi, kam se sjížděly početné fregaty nákladních i osobních lodí, menšího či většího významu. A tak se toto místo pomalu, ale jistě vypracovávalo až do dnešní podoby nádherného mystického města, stále jakoby zahaleného do průhledného hávu z mořské tříště divokého příboje. Návštěva tohoto města je v souvislosti s jihoafrickou republikou jakousi povinností, protože všichni zde říkají, že kdo nebyl v kapském městě, nebyl v Jižní Africe. Domy zde vlastní takové osobnosti jakými jsou třeba: Nelson Mandela, bratr tragicky zesnulé princezny Diany, Robbie Williams a několik známých holywoodských režisérů. A není samozřejmě divu. Kapské Město je nádherné, brilantně barevné, čisté, jiskřící v každodenním slunci, velmi kosmopolitní a v neposlední řadě velmi přátelské. Kriminalita je zde na jihoafrické poměry zcela minimální ….. A dělají zde naprosto skvělé latte. Pokud navštívíte jihoafrickou republiku, určitě nevynechejte toto nádherné město, hrdě se rozprostírající na najjižnějším výběžku afrického kontinentu a pokud hned první den náhodou zahlédnete v jedné z mnohých zátok vyskakujícího obrovského keporkaka nad mořskou hladinu, vězte, že je to jen první pozdrav na uvítanou od tohoto nopakovatelného místa, které Vám jednou pro vždy nesmazatelně zůstane v paměti. ……………………………………………………….
Pokud někdy v budoucnu bude hledat nějaká nová civilizace dávné ztracené město, jehož sláva a krása se hvězd dotýkala, budou hledat zcela jistě KAPSKÉ MĚSTO.
……………………………………………………….
Roman Plzák – Cape Town – 29.11.2011

Top