Posts tagged with: Eurasie

Anglie U.K.

Tato země bude pravděpodobně pro mnohé známá, více či méně, ale myslím, že specifikum Anglie je takové, že přinejmenčím stojí za zmínku.Angličané od nepaměti ovlivňovali dění velkých oblastí celého světa … Nutno dodat, že převážně v negativním slova smyslu, neboť zásah do vlastní a mnohdy jedinečné identity v určitých oblastech je do dnešní doby natolik markantní a nepřehlédnutelný, že by se měl považovat spíše za zločin. Angličané v drtivé většině vždy dobývali nová území násilím

Top